LITTERAE ANTE PORTASTento server je Vám k dispozici díky podpoře, kterou poskytlo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v rámci projektu VZ09008 jako součást programu INFOZ

Tento projekt využívá výsledků projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy LI200001, LI200031, LI2001022, LI2002018 a 1N04098 řešených Masarykovou univerzitou v Brně, Filozofickým ústavem AV ČR a Národní knihovnou ČR

na server
(Okno 1280x1024)
 
na server
(Okno 1024x768)

Vstupte na portál projektu pro další informace